Zabezpečím predaj nehnuteľnosti za najvyššiu cenu, akú je aktuálne na trhu možné získať.

Postup pri predaji nehnuteľnosti

Ako postupujem?

Osobné stretnutie

Osobné stretnutie s predávajúcim je dôležité pre kvalitného makléra a tvorí základ úspešného predaja. Na osobnom stretnutí získam veľa vedomostí o nehnuteľnosti a hlavne pochopím Vašu situáciu. Z prvého stretnutia viem ako nastaviť ten správny marketing na konkrétnu nehnuteľnosť.

Analýza ceny nehnuteľnosti

Spoliehať sa na to, za koľko predal sused, alebo suseda sa nemusí vyplatiť. Porovnávam množstvo faktorov a následne určím cenu Vašej nehnuteľnosti. Pracujem s komparatívnou metódou, teda metódou, ktorá vychádza z porovnania nehnuteľností, ktoré sú svojim charakterom, stavom a umiestnením v lokalite obdobné tej Vašej.

Príprava na predaj nehnuteľnosti

Pri predaji je veľmi podstatný prvý dojem. Pomôžem Vám pripraviť Vašu nehnuteľnosť tak, aby zaujala každého záujemcu. Každá nehnuteľnosť by mala byť prezentovaná tak, aby zodpovedala svojej cene. Správne pripravená nehnuteľnosť určite skôr zaujme potencionálneho klienta, vďaka čomu ju predám v najkratšom možnom čase a za najvyššiu možnú cenu.

Marketing

Kvalitné fotografie, alebo vizualizácia interiéru nehnuteľnosti alebo video a pútavý text je základom úspešného predaja. Neustále hľadám nové spôsoby prezentácie. Som jeden z mála maklérov, ktorý ponúka možnosť vypracovania 3D obhliadky, alebo natočenia nehnuteľnosti dronom. Môj jedinečný prístup a reklamná kampaň je zárukou úspešného predaja.

Analýza kupujúceho

Analýzou kupujúceho mojim klientom ušetrím čas od zbytočných obhliadok. Už pri prvom kontakte s potencionálnym kupujúcim riešim otázku financovania nehnuteľnosti. Na základe mojej šesť ročnej praxe ako finančný agent si viem veľmi rýchlo prepočítať, či kupujúci má dostatok financií a či mu banka poskytne hypotekárny úver. Ak áno, tak ideme na obhliadku.

Bezpečný prevod nehnuteľnosti

Právna ochrana je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Potrebnú zmluvnú dokumentáciu zabezpečuje renomovaný advokát. Pprostredníctvom jeho služieb viem mojim klientom poskytnúť maximálnu právnu ochranu. Celý realitný obchod prebehne bez problémov. Od Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve až po Kúpnu zmluvu a osobné odovzdanie nehnuteľnosti.

Popredajný servis

Vybavením katastra nekončím. Prichystám Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľnosti a pomôžem Vám s prepisom u správcu nehnuteľnosti a dodávateľov všetkých energií.

Až po odovzdanie kľúčov

Pre mňa sa obchodný prípad podpisom kúpnej zmluvy nekončí. Asistujem klientom pri protokolárnom odovzdaní, prepise u dodávateľov energií a médií.

Referencie

Po ukončení všetkých potrebných úkonov spojených s predajom nehnuteľnosti si poprosím Vaše recenzie.


Potrebujete konzultáciu?