Poistenie nehnuteľností? Vinkulácia?

Ak sa plánujete stať kupujúcim, ktorý bude financovať nehnuteľnosť pomocou hypotekárneho úveru, tak budete potrebovať spraviť vinkuláciu úverovej zmluvy.

Všetko ľahko a pohodlne z domova

Nestrácajte svoj čas behaním a vybavovaním ale venujte ho sebe a môj tím za Vás pripraví všetko potrebné.

Vinkulácia, čo to vlastne je a prečo ju potrebujeme?

Vinkulácia je viazanie – obmedzenie práva na peňažné prostriedky uložené v banke alebo na poistné plnenie v prospech tretej osoby – veriteľa. Najčastejšie je to banka alebo leasingová spoločnosť, od ktorej si klient zobral úver.

Takéto poistenie nehnuteľnosti Vám zabezpečím a v deň podpisu kúpnej a úverovej zmluvy Vám pomôžem vybaviť aj vinkuláciu poistnej zmluvy.

Prečo banka vyžaduje vinkuláciu?

Pri hypotékach a spotrebných úveroch, ktoré sú poskytnuté na vyššiu sumu, banka automaticky požaduje vinkuláciu poistenia – poistného plnenia. Pri poskytnutí hypotéky je to jedna z podmienok, ktorú musí klient splniť, aby mu banka úver poskytla.

Ak banka klientovi schváli úver, klient si musí dať poistiť založenú nehnuteľnosť proti poškodeniu, zničeniu následkom požiaru alebo živelnej pohromy a zároveň musí poistenie vinkulovať v prospech banky. To znamená, ak by došlo k nečakanému zničeniu založenej nehnuteľnosti, poistné plnenie bude zaslané banke a nie klientovi. Banky sa tak chránia pred poškodením založenej nehnuteľnosti. Vinkulovaná suma musí byť minimálne vo výške poskytnutého úveru.